Digitala och fysiska utbildningar

Är den du vill och kan vara

Vi kan alla utvecklas med ”rätt sorts träning”, inställning och utmaningar. Att kunna kommunicera med andra och dig själv på ett värdefullt sätt, att ge andra och dig själv värdefull feedback är viktiga grundstenar till din mentala styrka och motivation till att utvecklas. Oavsett om det är inom idrotten eller näringslivets värld är jag redo att coacha eller vara mentor till att utveckla människor och organisationer. Jag utbildar och hjälper gärna till oavsett om det handlar om fysiska eller digitala utbildningar eller föreläsningar. 
Nedan hittar du några exempel på några av mina digitala utbildningar som du direkt kan köpa av Diploma utbildningar AB, utbildningarna ger värdefulla diplom och intyg.

Värdefull feedback i skolans värld

 


Viktiga inslag för att vara och bli den du vill vara

För att det skall bli en skillnad till det bättre och för att utveckla organisationer och människor anser jag att det är viktigt att möta människor och organisationer just där de befinner sig, att skapa tydliga målbilder utifrån hjärta, värderingar och resurser. Att komma överens om tydliga utvecklande små steg som skapar känsla av utveckling och nytto-värde, att tydligt mäta effekter utifrån målbild.

Stefan Zell, Zell coaching