OM STEFAN ZELL

Jag heter Stefan Zell och jag älskar att utveckla och motivera människor och organisationer både inom näringslivet och i idrottens värld, till det de önskar vara, och har potential att vara. Utmaningar är kul, och eventuella hinder på vägen ses som motiverande möjligheter. Min långa erfarenhet har formats av många år i olika länder och med olika människor och organisationsstrukturer.

Motto
Det är roligare att ha kul än att ha tråkigt

Utbildning
NTNU Trondheim Universitet Norge, inom idrottsvetenskap och psykologi.
Högsta alpin tränare och skidlärarexamen i Sverige, Norge, Canada och Nya Zeeland.

RF:s Idrotts psykologisk rådgivare utbildning Bosön/Stockholm

Arbetserfarenheter
Senior konsult inom näringslivet och verksamhetsutveckling.

Adjunkt på Umeå Universitet – pedagogiska institutionen.
Forskat på feedback:
– Olika feedbackformers betydelse för prestation

Mentor:  Skiers Accredited

Utbildare för SISU idrottsutbildarna.

Utbildare för Västerbotten och Västernorrlands idrottsförbund.

Tränare och utbildare för svenska alpina skidförbundet. 15 år som alpin tränare i olika länder och landslag, författare av boken ”Alpin skidteknik ur ett helhetsperspektiv”.

Referenser
Umeå Universitet pedagogiska institution, Good Decision AB, Svenska alpina skidförbundet, Skiers Accredited, SCA, Aiab AB, Övik energi, Västernorrlands idrottsförbund, Kubal/Rusal, Uniper, Edmolift, Akzo Nobel, Imerys, HSB, SEB bank, SDC, Danske Bank, Skogssällskapet, Permobil, Unimedic, Sundsvalls El-nät, Företagsutbildarna, SISU idrottsutbildarna.